Medical education service for specialists

Banner - training catalogue

 

This catalog is protected by intellectual property and shall be used exclusively in accordance with the Terms of Use of this website.

 

 

 

 

Dutch

Permanente vorming is een hoeksteen van uw beroep, echter door tal van andere taken is het niet vanzelfsprekend om hiervoor de nodige tijd en energie te vinden. 

Daarom heeft Sandoz ervoor gekozen om zich op te stellen als uw partner op het gebied van medische bijscholing, en dit in tal van domeinen.
Om u snel en gemakkelijk een uitgebreide toegang te geven tot tools en informatiesessies, heeft ons medisch team een uitgebreide lijst geselecteerd van online geaccrediteerde, kwalitatieve opleidingensvormen: e-learnings, webinars, publicaties en podcasts. In totaal heeft u toegang tot 32 Nederlandstalige en 36 Engelstalige opleidingen, die goed zijn voor een totaal van 63,25 accreditatiepunten.

Hieronder kan u de verschillende trainingen terugvinden onderverdeeld in categorieën. U zal door op de titel van de training te klikken geleid worden naar het platform waarop deze training zich bevindt. Eenmaal op het platform, kan het zijn dat u nog even moet zoeken naar de training in kwestie aangezien directe links niet mogelijk zijn daar. Om uw accreditatiepunten te verkrijgen is het tevens vereist om u in te loggen op het specifieke platform.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen? U kan ons per mail contacteren via het mailadres: [email protected].

 

Deze catalogus is beschermd door intellectueel eigendom en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van deze website.

2023-SDM-002 - 271790 - 13/10/2024

French

La formation continue est un fondement de votre profession, mais en raison d'une multitude de tâches, il n'est pas toujours facile de trouver le temps et l'énergie nécessaires.

C’est pourquoi Sandoz fait le choix de se positionner comme votre partenaire en terme de formation médicale continue, et ce, dans une large palette de domaines. 

Afin de vous permettre d’accéder facilement et rapidement à des outils et sessions d'informations, notre équipe médicale a sélectionné pour vous une liste étendue de formations et informations accréditées de qualité, disponibles en ligne : e-learnings, webinars, publications ou encore podcasts. Au total, vous avez accès à 30 formations en français et 36 en anglais, qui représentent plus de 30 points d’accréditation.


Vous trouverez ci-dessous les formations réparties en différentes catégories. En cliquant sur le titre de la formation vous serez dirigé vers la plateforme sur laquelle se trouve cette formation. Une fois sur la plateforme, vous devriez rechercher la formation correspondante étant donné que les liens directs n'y sont pas autorisés.

Si vous avez besoin d’autres informations  ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse suivante: [email protected] 

 

Ce catalogue est protégé par la propriété intellectuelle et doit être utilisé exclusivement conformément aux conditions d'utilisation de ce site web.

2023-SDM-002 - 271790 - 13/10/2024